Friday 21 October 2011

Zeķes režģītī / Grid Socks

Šie ir mani centieni lauzt ieilgušo oktobra klusumu manā blogā. Zeķes režģu rakstā savdabīgā veidā simbolizē šābrīža dienaskārtību - esmu iesprostota darbos vai, izsakoties vārdiem, ko diktē mana profesija, pazudusi tulkojumā :)

This post is my effort to break the long October silence on my blog. To a certain extent, grid socks illustrate my current agenda – I’m overloaded at work or, to put into words dictated by my profession, I’m totally lost in translation :)Zeķes tika pabeigtas jau pirms kādas nedēļas, bet neatradās brīvbrīdis, lai tās nofotografētu. Šodien, pateicoties faktam, ka ir piektdiena (un piektdienās prāts allaž ir drusciņ atslābinātāks nekā citās dienās), izbrīvēju laiciņu fotosesijai. Šanti aktīvi iejutās modeles lomā, demostrējot, kā pareizi jākopj kaķa kažociņš, lai tas spīdētu un laistītos.

The sock project was completed about a week ago. For good or for bad, I couldn’t spare enough time to take photos. Today, thanks to the fact that it’s Friday (on Fridays my mind tends to be way more relaxed than on other days), I found some minutes for my photography. Shanti actively performed the role of a model, demonstrating how to properly lick and chew off the hair to keep one’s coat super-smooth and shiny.
Pirms vairāk nekā nedēļas tapa vēl vienas - violetas - zeķītes, bet tās šodienas saulesgaismā bija gluži nefotogēniskas, tādēļ atrādīšu citureiz.

More than a week ago, I knitted another pair of socks (this time – purple), but due to today’s bright sunlight pictures came off too bright to publish on the blog. Maybe I’ll try to take photos again some other day..

Lai brīvdienas jums atnes to, ko kārojat iegūt vai sagaidīt!.

Let this weekend bring you all the good things you’ve been long waiting for!

Saturday 1 October 2011

Dažas lapsīgas stundas (papildināts) / A couple of foxy hours (updated)

Ja nu akurāt gribas kādu dzīvniekādiņu ap kaklu, bet sirdsapziņa un ētiskā pārliecība, tāpat kā man, neļauj nevienu radībiņu nogalēt, tad var ņemt talkā tamboradatu un dziju un dažu stundu laikā tādu notamborēt!

What if you want to wear something animalish around your neck, but your conscience and ethical beliefs, like mine, do not justify animal kills? Equip yourself with a hook and some yarn and allow a few hours’ crochet time!

Konkrētā lapsiņa tapa par godu vīra brālēna meitas devītajai dzimšanas dienai. Atrādu jau pirms rīt paredzētās gaviļnieces sveikšanas, jo neesmu pārliecināta, ka ierastajā svinēšanas jezgā izdosies darinājumu nofotografēt, jau pie īpašnieces nonākušu.

This particular faux fox scarf (see photo below) was made as the ninth birthday present for my husband's cousin's daughter. The blog post was created a day before celebrations, for I’m rather convinced that I won’t be able to spare a moment for a photo with very lucky new owner during the usual party fuss..

P.S. Neviens dzīvnieks radošā procesa ietvaros necieta :)

P.S. No animals were harmed in the making of this scarf :)


P.P.S. Sveiciens Pasaules veģetārisma dienā visiem, kam šie svētki kaut ko nozīmē!

P.P.S. Happy World Vegetarian Day to all the people to whom it means something! *******************************

Re, kā tomēr atradās laiks iemūžināšanai :))

See, I managed to capture a moment in time :))

Te - lapsiņa mīļi pavijusies tās jaunajai saimniecei ap kaklu:

Look how cute the fox looks tied around new owner's neck!


Savukārt mana neizmērojamā kaķmīlestība neļāva arī zemāk redzamajai bildei izbēgt no publicēšanas blogā. Iepazīstieties - tā ir Mia (īsta jaukumiņa, kaķiski noslēpumaina un majestātiska bez gala)!

My passion for cats didn’t let the following picture escape publicity. Please meet Mia, a majestic and infinitely mysterious feline beauty.