Tuesday, 3 November 2009

Tā ir ar tiem horoskopiem... / When the horoscope is true...

Tikko izlasīju vienā no draugiem.lv dienasgrāmatām Sadzīves tehnikas horoskopu. Tagad saprotu, no kurienes man tā patika uz pavārmākslu :P


VĒZIS: Jūs esat gāzes plīts. Sasodīti laba plīts! Visus barojat, apgādājat, par visu rūpējaties, par katru uztraucaties, jūsu mājā viss griežas ap jums. Jūsos ir siltums un sirsnība, tomēr gadās, ka jūs sev jautājat: "Es visu laiku cepu un vāru, kad lai es dzīvoju?" Un paši sev atbildat: "Es esmu plīts, tāpēc tāds ir mans liktenis - ņemties pa saimniecību". Reizēm jūs sākat niķoties, un tas ir nopietns pārbaudījums visiem, tai skaitā arī jums. Patiesībā nav tik ļauni, dažkārt vajag "atvilkt elpu". Un tā nav iegriba, bet nepieciešamība gan jums, gan apkārtējiem.


I just read the Home Appliance Horoscopes in one of public diaries in the most popular Latvian social network draugiem.lv. Now I understand, why I like cooking so much :P

CANCER: You are a gas stove. A damn good stove! You feed, care for and worry about everyone, all goes smoothly at home thanks to your endeavor. Although your heart is full of warmth and sincerity, you sometimes wonder, "I am baking and cooking all the time. When will I have time for living?" And you give yourself an immediate answer, "I am a stove, this is my destiny – to be busy at household." Sometimes you get into a temper, which is a serious challenge for everybody, including you. Actually, things are not so bad. You just need to take a breath from time to time. And it's not a fancy – it's a necessity of you and the others.


1 comment: